تفاوت میان نسخه‌های «حرفه‌ای (فیلم ۱۳۷۵)»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: مي⟸می، مذهبي⟸مذهبی، ، مهدوي⟸مهدوی، ، قمي⟸قمی، ، صميمي⟸صميمی، ، ديگري⟸ديگری، ، معرفي⟸معرفی، ، ن...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: مي⟸می، مذهبي⟸مذهبی، ، مهدوي⟸مهدوی، ، قمي⟸قمی، ، صميمي⟸صميمی، ، ديگري⟸ديگری، ، معرفي⟸معرفی، ، ن...)
'''حرفه‌ای (فیلم ۱۳۷۵)''' فیلمی به کارگردانی [[اسماعیل فلاح پور]] و نویسندگی [[مهدی ژورک]]، [[هادی صابر]]، [[معصومه دلیر]] ساختهٔ سال ۱۳۷۵ است.
==خلاصه داستان ==
سرگرد تيموريتيموری از طرف تيمسار برايبرای كشتن يكيک سرهنگ نيروينيروی كماندو بدليل سركوب نكردن مخالفان رژيم در شهر قم، مأمور ميمی شود. سرگرد تيموريتيموری بعد از به قتل رساندن سرهنگ دستگير شده و در يكيک بازداشتگاه با حاج هاشم قميقمی كه از مبارزين و مخالفين رژيم است هم سلول ميمی شود، تيمسار در يكيک ملاقات از تيموريتيموری ميمی خواهد كه خود را يكيک مبارز معرفيمعرفی كند تا حاج هاشم قميقمی به او اعتماد كند. سرگرد تيموريتيموری و حاج هاشم قميقمی در راه انتقال به زندان ديگريديگری فرار ميمی كنند اما طبق نقشه يی تيمسار حاج هاشم كشته ميمی شود و تيموريتيموری به عنوان نفوذينفوذی با دوستان حاج هاشم ارتباط برقرار ميمی كند، اما مبارزين به تيموريتيموری ثابت ميمی كنند كه متوجه نفوذينفوذی بودن او شده اند. از طرفيطرفی تيمسار، سرهنگ مهدويمهدوی دوست صميميصميمی تيموريتيموری را مجبور ميمی كند تا مأموريت به قتل رساندن سرگرد تيموريتيموری را بپذيرد چرا كه تيمسار قصد دارد كشته شدن تيموريتيموری را به نفع خود و از مشكلات و تسويه حساب هايهای داخليداخلی نيروهاينيروهای مذهبيمذهبی و مخالفان رژيم اعلام كند. سرگرد تيموريتيموری از مأموريت مهدويمهدوی آگاه ميمی شود و بعد از كشتن او به سراغ تيمسار ميمی رود و او را هم به قتل ميمی رساند و زمانيزمانی كه قصد فرار با خانواده خود را دارد بوسيله عوامل رژيم كشته ميمی شود.
==بازیگران==
*[[چنگیز وثوقی]]