تفاوت میان نسخه‌های «تنها و گل‌ها»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: وقتي⟸وقتی، قمابازها⟸قماربازها، ، دانشجويي⟸دانشجويی، ، بينايي⟸بينايی، ، بدهي⟸بدهی، ، بي⟸بی، ،...)
 
== خلاصه داستان ==
علی پولها یش را در قمار می‌بازد او وقتی درمی يابد كه به او نارو زده اند يكی از قماربازها را از پا درمی آورد و به زندان می افتد. در غيبت او زن و فرزندش می ميرند. علی در ندامتگاه با كريم آشنا می شود. رئيس زندان از علی می خواهد كه در صورت آزادی بكوشد تا فرد مفيدمفيدی برای جامعه باشد. علی، پس از آزادی، كارش را به عنوان نوازنده ی ويلن در كافه های پايين شهر آغاز می كند و به تدريج آوازه ای می جويد و بدهی های زنی فقير را می پردازد و از او و فرزندش سيمين مراقبت می كند. او بچه های سر راهی و بی سرپرست را به خانه می آورد و بزرگ می كند. سال ها بعد سيمين با جوان دانشجويی آشنا می شود و علی مراسم جشن ازدواج آن دو را برگزار می كند. در روزهايی كه سيمين و شوهرش به ماه عسل رفته اند علی بينايی اش را از دست می دهد و با آمدن آنها فوت می كند. علی قبل از مرگ عكس مشترک خود و همسرش را به سيمين می دهد و فاش می كند كه پدر واقعی اش نبوده است.
 
== بازیگران ==