باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 17917338 توسط 5.134.174.146 (بحث)
مادرش ربابه خانم مليح‌السلطنه دختر سلطان يوسف ميرزا بيان‌الممالک بود و چون از قاجاريه نبود، حسينعلی ميرزا به وليعهدی انتخاب نشد. در جوانی با قمرالدوله دختر ابوالفتح‌ميرزا سالارالدوله ازدواج کرد ولی پس از چندی از هم جدا شدند که حاصل اين ازدواج دو پسر بود. از همسر ديگر خود نيز چند فرزند پيدا کرد. در  [[۱۳۳۲]] در تهران درگذشت و در کنار قبر ناصرالدين‌شاه دفن گرديد.
 
=در را شد= منابع ==
* [[تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران]]، [[محمدتقی بهار]]، جلد ۱، ص ۱۹۲، تهران:امیرکبیر، ۱۳۵۷.
* [[شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران]]، [[باقر عاقلی]]، جلد ۱، ص ۱۳۴، تهران:نشر گفتار، ۱۳۸۰.