کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox Olympic event|event=کشتی ۷۴ کیلوگرم فرنگی مردان|games=تابستانی ۲۰۱۶|image=|caption=|venue=[[کاریوکا آرنا ۲]]،[[ریو دو ژانیرو]]|date=۱۹ اوت|competitors=۲۰|nations=۲۰|gold=[[حسن یزدانی]]|goldNOC=IRI|silver=[[آنوارانور گدویف]]|silverNOC=RUS|bronze=[[جبرییل حسن‌اف]]|bronzeNOC=AZE|bronze2=[[سونر دمیرتاش]]|bronzeNOC2=TUR|prev=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۱۲]]|next=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۲۰]]}}
{{الگو:کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶}}
رقابت‌های '''۷۴''' '''کیلوگرم فرنگی مردان''' در [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶]] در [[ریو دو ژانیرو]]، [[برزیل]] در ورزشگاه [[کاریوکا آرنا ۲]] در ۲۰ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
 
=== نهایی ===
{{2TeamBracket-Compact-NoSeeds|RD1=فینال|team-width=195|score-width=30|RD1-team1={{flagIOCathlete|[[آنوارانور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score1=6|RD1-team2='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score2='''6}}
 
=== نیمه بالا ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD2-team01='''{{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01='''8|RD2-team02={{flagIOCathlete|[[آگوستو میدانا]]|GBS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02=3|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[آنوارانور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''10|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=5|RD2-team05='''{{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05='''13|RD2-team06={{flagIOCathlete|[[گئورگی ایوانوف]]|BUL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06=8|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[مندز ]]|COL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=0|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''10|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=2|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[آنوارانور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''3|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=0|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''11|RD4-team01='''{{flagIOCathlete|[[آنوارانور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01='''5|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=4}}
 
=== نیمه پایین ===