تیم: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
جز
موثر --> مؤثر
جز (موثر --> مؤثر)
 
=== تیم های خودگردان ===
به طور معمول و در ساختار سنتی، یک مدیر به عنوان رهبر تیم عمل می کند و مسئول تعریف اهداف، روش ها، و عملکرد تیم است. با این همه مدل سلسل مراتبی همیشه راه حل مناسبی جهت رفع مشکلات و تداخل های به وجود آمده در سازمان نمی‌باشد. تیم های خودگردان با استفاده از مشخص کردن محدوده ای واضح برای آزادی و مسئولیت پذیری، سعی در انجام وظایف به موثرمؤثر ترین روش ممکن دارند.
ایده اصلی تیم های خودگردان این است که رهبر تیم، با استفاده از اقتدارِِ موقعیتی خود به عنوان رهبر تیم عمل نمی‌کند. تیم های خودگردان در بسیاری از سازمان ها برای [[مدیریت پروژه]] های پیچیده که شامل تحقیقات، طراحی، [[بهبود فرایند]] هستند، عمل می کنند. تیم های خودگردان ممکن است از نوع ''مستقل''ویا ''وابسته'' باشند.
برای پیاده سازی موفق یک تیم خودگردان، باید محدوده بیشتری از مسئولیت به اعضای تیم واگذار گردد و اعضای تیم [[قابلیت اعتماد]] بیشتری نسبت به هم پیدا نمایند. در تیم های خودگردان بسیار حیاتی است که مدیر انتظارات خود را از اعضای تیم روشن و مشخص سازد. مشخص بودن انتظارات اجازه می دهد تا افراد، فرایند ارزشیابی تیم را درک کرده و اعضای پاسخگو به وظایف محوله در ساختار تیم باقی بمانند.