تفاوت میان نسخه‌های «جریان الکتریکی»

جز
جز (ویرایش و ویکی‌سازی جزئی)
{{تغییرمسیر|جریان}}
'''جریان الکتریکی''' یا '''جریان برق''' به صورت نرخ تغییر [[بار الکتریکی]] نسبت به [[زمان]] تعریف شده و با نماد I نشان داده می‌شود. این رابطه با مشتقات جزئی (کلی‌ترین حالت) به صورت زیر نشان داده می‌شود:
{{وسط|
<center>
<math>
I=\frac{\partial q}{\partial t}
در این رابطه، جریان می‌تواند نسبت به زمان تغییر کند. جریان الکتریکی برای تعریف شدن (یا اندازه‌گیری) باید از سطح معینی عبور کند (مثلاً از سطح مقطع یک رسانا) از این رو تابعی نقطه‌ای به شمار می‌آید. مقدارهای لحظه‌ای، متوسط و مؤثر برای جریان الکتریکی تعریف شده و به صورت ساده شده‌ای در سیم‌های رسانا قابل محاسبه‌اند.
 
جهت قراردادی جریان از ابتدا در جهت عبور بارهای مثبت تعریف شده است. هرچند می‌دانیم که در صورت داشتن [[رسانا|رسانای]] فلزی، جریان الکتریسته، ناشی از عبور بارهای منفی، یعنی [[الکترون|الکترون‌ها]]،‌ها، (در خلاف جهت جریان) است.
 
== وجه تسمیه ==
 
== اشکال مختلف جریان الکتریکی ==
در رساناهای فلزی، مانند سیم‌ها، جریان ناشی از عبور الکترون‌ها است، اما این امر در مورد اکثر رساناهای غیرفلزی صادق نیست. جریان الکتریکی در [[الکترولیت|الکترولیت‌ها]]،‌ها، عبور اتم‌های باردار شده به صورت الکتریکی (یون‌ها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفی وجود دارند. برای مثال، یک [[پیل الکتروشیمیایی]] ممکن است با آب نمک (محلولی از کلرید سدیم) در یک طرف غشا و آب خالص در طرف دیگر ساخته شود. غشا به یون‌های مثبت سدیم اجازه عبور می‌دهد، اما به یون‌های منفی کلر این اجازه را نمی‌دهد؛ بنابراین یک جریان خالص ایجاد می‌شود.
 
[[پرونده: Electromagnetism.svg|بندانگشتی|چپ|200px|طبق قانون [[آمپر]]، جریان الکتریکی، [[میدان مغناطیسی]] تولید می‌کند]]
 
== اندازه‌گیری جریان الکتریکی ==
[[شدت جریان الکتریکی]] را می‌توان مستقیماً با [[گالوانومتر]] اندازه‌گیری کرد. اما این روش نیاز به قطع مدار دارد که گاهی مشکل یا نامطلوب است. جریان را می‌توان بدون قطع مدار و با اندازه‌گیری میدان مغناطیسی که جریان تولید می‌کند، محاسبه کرد. ابزارهای مورد نیاز برای این کار شامل [[حسگر|حسگرهای]]های [[اثر هال]]، کلمپ گیره‌های جریان و سیم پیچهای روگووسکی است.
 
== چگالی جریان ==
{J=\sigma E}
</math>
}}
</center>
 
== منابع ==