باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
1 ویرایش خرابکارانهٔ 151.238.127.120 (بحث) به آخرین ویرایش Sharaky خنثی‌سازی شد. ([[وپ:توینکل...
مجموعهٔ شامل عضوهای مشترک دو مجموعه را '''اشتراک''' آنها می‌نامیم و آن را با نماد ∩ نشان می‌دهیم مثل : A∩B
اجتماع رو یادم نیس
 
== تعریف ==