تفاوت میان نسخه‌های «پاوو نورمی»

جز
پوشاندن نام المپیک تابستانی برای پرهیز از تکرار و نمایش بهتر
جز (پوشاندن نام المپیک تابستانی برای پرهیز از تکرار و نمایش بهتر)
|medaltemplates=
{{Medal|Olympics}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰|۱۹۲۰ آنتورپ]]|[[Athletics at the 1920 Summer Olympics – Men's 10,000 metres|10,000 m]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰|۱۹۲۰ آنتورپ]]|[[Athletics at the 1920 Summer Olympics – Men's individual cross country|Individual cross country]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰|۱۹۲۰ آنتورپ]]|[[Athletics at the 1920 Summer Olympics – Men's team cross country|Team cross country]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴|۱۹۲۴ پاریس]]|[[Athletics at the 1924 Summer Olympics – Men's 1500 metres|1500 m]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴|۱۹۲۴ پاریس]]|[[Athletics at the 1924 Summer Olympics – Men's 5000 metres|5000 m]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴|۱۹۲۴ پاریس]]|[[Athletics at the 1924 Summer Olympics – Men's individual cross country|Individual cross country]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴|۱۹۲۴ پاریس]]|[[Athletics at the 1924 Summer Olympics – Men's team cross country|Team cross country]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴|۱۹۲۴ پاریس]]|[[Athletics at the 1924 Summer Olympics – Men's 3000 metres team race|3000 m team]]}}
{{Medal|Gold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۸|۱۹۲۸ آمستردام]]|[[Athletics at the 1928 Summer Olympics – Men's 10,000 metres|10,000 m]]}}
{{Medal|Silver|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰|۱۹۲۰ آنتورپ]]|[[Athletics at the 1920 Summer Olympics – Men's 5000 metres|5000 m]]}}
{{Medal|Silver|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۸|۱۹۲۸ آمستردام]]|[[Athletics at the 1928 Summer Olympics – Men's 5000 metres|5000 m]]}}
{{Medal|Silver|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۸|۱۹۲۸ آمستردام]]|[[Athletics at the 1928 Summer Olympics – Men's 3000 metres steeplechase|3000 m steeplechase]]}}
|medaltemplates-title=
|module3=