تفاوت میان نسخه‌های «جیسون لازاک»

خلاصه‌سازی یا ترجمه پارامترها
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب+تمیز (۱۲.۵ core): + رده:شناگران یهودی)
(خلاصه‌سازی یا ترجمه پارامترها)
{{MedalSport | Men's [[swimming (sport)|swimming]]}}
{{MedalCountry | {{USA}}}}
{{MedalCompetition|[[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|Olympicبازی‌های Gamesالمپیک]]}}
{{MedalGold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰|۲۰۰۰ سیدنی]]|[[Swimming at the 2000 Summer Olympics – Men's 4 x 100 metre medley relay|4×100 m medley]]}}
{{MedalGold | [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|۲۰۰۴ آتن]]|[[Swimming at the 2004 Summer Olympics - Men's 4 x 100 metre medley relay|4×100 m medley]]}}
{{MedalGold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸|۲۰۰۸ پکن]]|[[Swimming at the 2008 Summer Olympics – Men's 4 x 100 metre freestyle relay|4×100 m freestyle]]}}
{{MedalGold|2008 Beijing|[[Swimming at the 2008 Summer Olympics – Men's 4 x 100 metre medley relay|4×100 m medley]]}}
{{MedalSilver|2000 Sydney|[[Swimming at the 2000 Summer Olympics – Men's 4 x 100 metre freestyle relay|4×100 m freestyle]]}}
{{MedalSilver|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]|[[Swimming at the 2012 Summer Olympics – Men's 4 x 100 metre freestyle relay|4×100 m freestyle]]}}
{{MedalBronze|2004 Athens|[[Swimming at the 2004 Summer Olympics - Men's 4 x 100 metre freestyle relay|4×100 m freestyle]]}}
{{MedalBronze|2008 Beijing|[[Swimming at the 2008 Summer Olympics – Men's 100 metre freestyle|100 m freestyle]]}}