تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
جز
برپایه اصل ۶۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد.
 
همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده‌است: «... مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به '''کمیسیون‌ها'''ی داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینینهمچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به '''کمیسیون‌ها'''ی ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...».
 
به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در [[کمیسیون]]های مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود.