تفاوت میان نسخه‌های «حمید دباشی»

 
== زندگی‌نامه ==
دباشی متولد و بزرگ شده [[اهواز]] است. در ایران و سپس [[آمریکا]] به تحصیل پرداخته جایی که رسالهمدرک دکتری دوگانه خود را دربارهٔدر رشته [[جامعه‌شناسی]] فرهنگ و مطالعات اسلامی در دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۹۸۴ ارائهکسب کرد کهو پس از آن با در یافت [[بورس تحصیلی]] دکترادوره پژوهشی پسادکتری را در [[دانشگاه هاروارد|هاروراد]] ادامه یافتگذراند. وی پایان‌نامه اشدکتری خود را دربارهٔ نظریه اقتدار کاریزماتیک [[ماکس وبر]] به همراه فیلیپ ریف نوشت. دباشی در نیویورک به همراه همسر و همکارش گلبرگ باشی زندگی می‌کند.
دباشی در نیویورک به همراه همسر و همکارش [[گلبرگ باشی]] زندگی می‌کند.
 
== کارهای عمده ==