باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Channel 4 > کانال ۴ (۸.۱)
|camera=[[Multiple-camera setup|Multi-camera]]
|runtime=24 minutes (special approx 47 minutes)
|network=[[Channelکانال 4۴]]
|picture_format=[[۵۷۶آی]] ([[۱۶:۹]] [[اس‌دی‌تی‌وی]]) <small>(2006–10)</small>{{سخ}}[[۱۰۸۰آی]] ([[تلویزیون وضوح‌بالا]]) <small>(2013)</small>
|audio_format=Stereo
۳۰۳٬۹۵۴

ویرایش