تفاوت میان نسخه‌های «پیش‌نویس:رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی»

جز
ویرایش 80.120.184.194 (بحث) به آخرین تغییری که 46.251.163.97 انجام داده بود واگردانده شد
جز (ویرایش 80.120.184.194 (بحث) به آخرین تغییری که 46.251.163.97 انجام داده بود واگردانده شد)
 
== تغییر عنوان ==
به دنبال مباحث طولانی در جامعهٔ اطلاع‌رسانی ایران در خصوص نارسا بودن عنوان «اطلاع‌رسانی» و نیز به دلیل وابستگی این حوزه به فناوری‌های اطلاعاتی، طرح تغییر نام رشته اطلاع‌رسانی در [[شورای گسترش آموزش عالی]] وابسته به [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران]] مطرح شد. کمیتهٔ برنامه‌ریزی اطلاع‌رسانی در [[دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی]] مأمور بررسی گزینه‌های موجود و انتخاب نام مناسب برای رشته شد. البتهعنوان درپیشنهادی خارجکمیته ازمذکور، کشوردر هیچتاریخ کس۱۹ اینشهریور رشته۱۳۹۱ رادر باشورای اینعالی نامبرنامه نمیریزی شناسد(شورای وگسترش همهآموزش آنعالی) راتصویب باشد.<ref>{{یادکرد آیوب تی|نویسنده اشتباه= میگیرند|نشانی=http://www.lisna. ir/talk/سرانجام-نام-رشته-كتابداري-تغيير-يافت-علم-اطلاعات-و-دانش-شناسي از|عنوان=سرانجام سرنام تنوعرشته و خودنمایی دکتر مهراد به این ناماطلاع‌رسانی تغییر یافته.بایافت این| نامناشر متصدیان=لیزنا این|تاریخ رشته=سه میشنبه، خواهند۲۸ جایگاهشهریور اجتماعی۱۳۹۱ که|تاریخ بابازبینی= نام26 قبلیآذر نتوانسته برای خود پیدا کنند را بدست اورند.۱۳۹۱}}</ref>
 
عنوان پیشنهادی کمیته مذکور، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ در شورای عالی برنامه ریزی (شورای گسترش آموزش عالی) تصویب شد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.lisna.ir/talk/سرانجام-نام-رشته-كتابداري-تغيير-يافت-علم-اطلاعات-و-دانش-شناسي |عنوان=سرانجام نام رشته اطلاع‌رسانی تغییر یافت | ناشر =لیزنا |تاریخ =سه شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی= 26 آذر ۱۳۹۱}}</ref>
 
== گرایش‌های این رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی ==