باز کردن منو اصلی

تغییرات

با فرض حسن نیت ویرایش Dmahnoosh (بحث) خنثی‌سازی شد: فحن. (تل)
* [[جشن نوروز]]
* [[روز شکرگزاری]]
[http://www.amordadnews.com///content/1128/«مهر»-پاسبان-پیمان-و-خوشبختی-جهانیان * [[«مهر» پاسبان پیمان و خوشبختی جهانیان<nowiki>]]</nowiki>]
 
== منابع ==