تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر معینی علمداری»

جز
 
=== تالیف ها ===
* روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات گرایی و فرااثبات گرایی)، جهانگیر معینی علمداری، ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1385
* نظریه و فرهنگ، [[جهانگیر معینی]] ، ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، ۱۳۷۴
* موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدنها، جهانگیر معینی‌علمداری، ناشر: [[مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها،تمدنها]] ، هرمس، ۱۳۸۰
* «قرن روشنفکران» (گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله [[داریوش شایگان]]، [[احسان نراقی]]، [[مصطفی رحیمی،رحیمی]] ، [[محمدعلی اسلامی ندوشن،ندوشن]] ، [[عبدالله شهبازی،شهبازی]] ، [[مراد ثقفی،ثقفی]] ، [[رامین جهانبگلو]]، [[محمدرضا تاجیک،تاجیک]] ، [[محمد ضیمران]]، [[احمد نقیب‌زاده]]، [[حاتم قادری]]، [[ناصر فکوهی]]، [[علیرضا بهشتی،بهشتی]] ، [[جهانگیر معینی علمداری،علمداری]] ، [[فریبرز رئیس‌دانا،رئیس‌دانا]] ، [[مهرزاد بروجردی]] و [[جلال ستاری]])
* زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه ی سیاسی. نویسنده: دکتر جهانگیر معینی علمداری, ناشر: رخ داد نو, ۱۳٩۴<br>