باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
حذف رده «نمایندگان مجلس ایران»؛ افزودن سریع رده «نمایندگان مجلس دوم (جمهوری اسلامی)» (با استفاده از رده‌ساز)
[[رده:اهالی جلفا]]
[[رده:زادگان ۱۳۲۲]]
[[رده:نمایندگان مجلس ایراندوم (جمهوری اسلامی)]]