تفاوت میان نسخه‌های «یوسف‌خان گرجی»

جز
* بنای شهر [[اراک]]، [[بازار اراک]] و [[مدرسه سپهدار]]
* فتحعلیشاه قاجار برای سرکوب عبدالله پاشا که در [[بغداد]] اقدام به نافرمانی از شاه می‌نمود، یوسف‌خان را به همراه [[محمدعلی دولتشاه]] به این شهر گسیل داشت تا عبدالله پاشا را سرکوب کنند. سپاه شاه چون به نزدیکی [[بغداد]] رسید، والی شهر، [[جعفر کاشف‌الغطا]] را که دارای احترام و مقام نزد فتحعلیشاه بود، واسطه کرد تا جنگ در نگیرد. وی نیز چنین کرد و موضوع با مذاکره پایان یافت.
* در سال ۱۲۳۸ هجری قمری، عباس میرزا، به منظور مقابله با [[اکراد]] که به [[سلماس]] و حدود آن تجاوز کرده بودند، با دستور به یوسف‌خان مبنی بر دفع آنها و همراه کردن فوج بهادران و فوج ینگی با وی، وی را به نبرد با آنها گماشت. در جنگی که میان سپاهایانسپاهیان شاه و اکراد روی داد، اکراد شکست خورده و فرار کردند.<ref>{{یادکرد|کتاب=گرجی‌های ایران (فریدون شهر)|نویسنده = ملک‌محمد رحیمی|ناشر =یکتا |شهر=اصفهان |صفحه=۸۵ |سال=۱۳۷۹ |شابک=<!-- شمارهٔ شابک -->}}</ref><ref>{{یادکرد |کتاب= شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری| نویسنده= مهدی بامداد| ناشر= زوار| چاپ= اوّل| شهر=تهران | سال= ۱۳۴۷| صفحه=۴۷۷}}</ref>
* در زمان [[فتحعلی شاه]] قشونی به نام عراق (عراق عجم) و سپهداری یوسف خان گرجی تشکیل گردید و [[فتحعلی شاه]] به فکر سربازگیری از مردم این سامان افتاد. یوسف خان گرجی از شاه تقاضا نمود که برای مرکز قشون قلعه‌ای نظامی احداث کند. به همین جهت تأسیس ساختمان اولیه شهر به‌صورت قلعه‌ای به نام سلطان آباد، شروع و در سال ۱۲۲۳ خورشیدی (۱۸۰۸ میلادی) به پایان رسید