تفاوت میان نسخه‌های «بزسانان»

جز
جز (←‏top: تصحیح اشتباه‌های نگارشی مطابق فرهنگستان زبان فارسی ( میتوان=>می‌توان) با استفاده از AWB)
[[رده:بزیان]]
[[رده:زیرتیره‌های پستانداران]]
[[رده:نخستینجانداران پیدایش‌هاپدیدآمده در میوسن]]
[[رده:نخستین پیدایش‌های موجود میوسن]]