تفاوت میان نسخه‌های «زبان برنامه‌نویسی»

←‏عمل: اثر احمد میرسالاری
جز (موثر --> مؤثر)
(←‏عمل: اثر احمد میرسالاری)
گرامر مورد نیاز برای مشخص کردن یک زبان برنامه‌نویسی می‌تواند با جایگاهش در «سلسله مراتب چامسکی» طبقه‌بندی شود. دستور اغلب زبان‌های برنامه‌نویسی می‌تواند بوسیله یک گرامر نوع ۲ مشخص گردد، برای مثال، [[گرامرهای مستقل از متن.]]
 
=== معناشناسی ایستا اثر استاد احمد میرسالاری ===
معناشناسی ایستا محدودیت‌هایی بر روی ساختار مجاز متن‌ها تعیین می‌کند که بیان آنها در فرمول دستوری استاندارد مشکل و یا غیر ممکن است. مهمترین این محدودیت‌ها به وسیله [[سیستم نوع]] گذاری انجام می‌شود.
 
کاربر ناشناس