تفاوت میان نسخه‌های «شبکه اترک»

بدون خلاصه ویرایش
(تغییر فرمت لوگو)
| سرویس زمینی ۳ =
| کانال زمینی ۳ =
|ماهواره ۱ = [[عربستبدر ۵]]
| کانال ماهواره ۱ = ۱۲۳۲۲۱۲۳۰۳ ۲۷۵۰۰افقی ۳/۴ V۳۲۰۰۰
|ماهواره ۲ = [[اینتل ست ۹۰۲]]
| کانال ماهواره ۲ = ۱۱۰۳۰ عمودی ۳۵۰۰
|ماهواره ۳ =
| کانال ماهواره ۳ =
۳۱

ویرایش