تفاوت میان نسخه‌های «داروهای ضدافسردگی»

به نسخهٔ 18439831 ویرایش Dexbot واگردانده شد. (تل)
(به نسخهٔ 18439831 ویرایش Dexbot واگردانده شد. (تل))
== کاربرد داروهای ضدافسردگی ==
اگرچه داروهای ضد افسردگی برای درمان [[افسردگی]] ساخته شده‌اند. اما در درمان اختلالات گوناگون دیگری مانند [[اضطراب]]، [[اختلال هراس]] و [[اختلال وسواس فکری-عملی]] هم مؤثر هستند.
 
{| class="wikitable"
| نام ژنریک || گروه || نام ژنریک به انگلیسی || نام تجاری || تشخیص
|-
| [[ایمی پرامین]] || TCA || Imipramine || Tofranil || [[اختلال پانیک]]، [[اختلال اضطراب فراگیر]]
|-
| [[کلومیپرامین]] || TCA || Clomipramine || Anafranil || [[اختلال وسواس فکری-عملی]]
|-
| [[فنلزین]]|| MAOI|| Phenelzine|| Nardil || [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]
|-
| [[ترانیل سیپرومین]] || MAOI|| Tranylcypromine|| Parnate || [[اختلال پانیک]]، [[هراس اجتماعی]]
|-
| [[ایزوکربوکسازید]]|| MAOI|| Isocarboxazid|| Marplan || [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]
|-
| [[بوپروپیون]]|| DRI|| Bupropion|| Zyban|| [[اختلال پانیک]]،
|-
| [[سرترالین]]|| SSRI|| Sertraline|| Zoloft|| [[اختلال پانیک]]، [[اختلال اضطراب فراگیر]]
|-
| [[فلووکسامین]]|| SSRI|| Fluvoxamine || Luvox || [[اختلال وسواس فکری-عملی]]
|-
| [[فلوکستین]]|| SSRI || Fluoxetine || Prozac || [[اختلال اضطراب فراگیر]]، [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]، [[اختلال فشار روانی پس آسیبی]]
|-
| [[سیتالوپرام]]|| SSRI|| Citalopram || Celexa || [[اختلال اضطراب فراگیر]]، [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]، [[اختلال فشار روانی پس آسیبی]]
|-
| [[ونلافاکسین]]|| SNRI || Venlafaxine || Effexor || [[اختلال اضطراب فراگیر]]
|}
 
== منابع ==
۴۷٬۲۶۲

ویرایش