باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| همسر = آبتین سهامی
| شریک زندگی =
| فرزندان = ارشیا۲ پسر:ارشیا و سیاوش
| والدین = [[پرویز فنی‌زاده]]{{-}}هایده غیوری
| تأثیرات =