تفاوت میان نسخه‌های «هسته (سیستم‌عامل)»

تکمیل بخش کارکردهای هسته
جز (اصلاح توصیف اولیه)
(تکمیل بخش کارکردهای هسته)
هسته به مولفه‌هایی تقسیم شده‌است که هر کدام، وظیفه خاصی بر عهده دارد.
 
== کارکردهای هسته (سیستم عامل) ==
=== کارکردهای هسته ===
کارکرد‌های اصلی هسته را می‌توان به قسمت‌هایی برای مدیریت منابع سیستم تقسیم کرد، از جمله:
 
==== کنترل واحد پردازشگر مرکزی ====
واحد پردازشگر مرکزی مسوولیت اجرای تمام برنامه ها را به عهده دارد. این هسته است که تصمیم میگیرد در هر زمانی کدامیک از برنامه ها باید توسط این واحد یا واحدها ( هر واحد فقط قادر به اجرای یک برنامه در هز زمان است) اجرا شود .
 
==== مدیریت ورودی[[حافظه و خروجیتصادفی]] ====
حافظه تصادفی برای ذخیره موقت ساختارهای برنامه و همچنین اطلاعات به کار می رود.
 
==== مدیریت ورودی و خروجی ====
دستگاه هاي ورودي/خروجي شامل لوازم جانبي به عنوان موس، صفحه کلید، دیسک سخت، چاپگر، اداپتورهاي شبكه و دستگاه هاي صفحه نمايش مي باشد.
هسته درخواست برنامه هاي كاربردي به يك دستگاه مناسب و اختصاص يك I/O مناسب را مي كند.
 
جنبه هاي كليدي لازم در مديريت منابع ، تعريف دامنه (فضاي ادرس ) و مكانيسم هاي حفاظت به واسطه ي دسترسي به منابع در يك دامنه استفاده مي شود .
هسته نيز معمولا روش هایی براي هماهنگ سازي و ارتباط بين فرايندها به نام (IPC) را فراهم مي كند.
==== مدیریت حافظه ====
هسته بايد اجازه دهد در صورت نياز فرايندهاي دسترسي به حافظه دسترسي كامل به سيستم داشته باشند، اغلب اين كار با صفحه بندي يا قطعه بندي صورت مي پذيرد.
استفاده از ان ادرس اين اجازه را مي دهد كه هر برنامه در حال اجرا مانع اجراي برنامه هاي كاربردي ديگر نشود .
حافظه ي مجازي همچنين اين اجازه را مي دهد حافظه به دو دسته (مد هسته ) و (مد كاربر) تقسيم كرده و از اسيب به يك برنامه ي در حال اجرا در هسته مي شود .
 
==== مدیریت ورودی و خروجی ====
دستگاه هاي ورودي/خروجي شامل لوازم جانبي به عنوان موس، صفحه کلید، دیسک سخت، چاپگر، اداپتورهاي شبكه و دستگاه هاي صفحه نمايش مي باشد.
هسته درخواست برنامه هاي كاربردي به يك دستگاه مناسب و اختصاص يك I/O مناسب را مي كند.
 
جنبه هاي كليدي لازم در مديريت منابع ، تعريف دامنه (فضاي ادرس ) و مكانيسم هاي حفاظت به واسطه ي دسترسي به منابع در يك دامنه استفاده مي شود .
هسته نيز معمولا روش هایی براي هماهنگ سازي و ارتباط بين فرايندها به نام (IPC) را فراهم مي كند.
 
==== مدیریت دستگاه‌ها ====
 
==== فراخوان سیستمی ====
<blockquote>مقاله اصلی : [[فراخوان سیستمی]]</blockquote>فراخوان سیستمی یک برنامه درخواستي از سيستم عامل در مد ویژه است .
 
فراخوان سیستمی یک برنامه درخواستي از سيستم عامل در مد ویژه است .
یک فراخوان سیستمی رابط بين فرايند و سيستم عامل است .
فراخوان سیستمی يك مكانيسم است كه توسط برنامه نرم‌افزار به درخواست يك سرويس از سيستم عامل استفاده مي شود .