تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: جالش‌ها⟸چالش‌ها، درتعریفی⟸در تعریفی، ، ومحیط⟸و محیط، ، وزمینه‌های⟸و زمینه‌های، ، نشرنی⟸نشر ن...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: جالش‌ها⟸چالش‌ها، درتعریفی⟸در تعریفی، ، ومحیط⟸و محیط، ، وزمینه‌های⟸و زمینه‌های، ، نشرنی⟸نشر ن...)
جهانی شدن از دیدگاه کارشناسان امور بین‌الملل، فرایند یکپارچگی مردم [[جهان]] در یک زمین واحد است. به نحوی که هیچ حادثه و رخدادی در هیچ نقطه ایی از سیارهٔ زمین نمی‌تواند محلی و کم‌اهمیت تلقی شود. جهانی شدن در صورت انسجام می‌تواند سبب گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از حد [[دولت]]‌ها شود واهمیتو اهمیت محلات و قومیتگراییقومیت‌گرایی را به حداقل برساند.<ref>زیرک، معصومه، «تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی»</ref>
یکجهانییک‌جهانی شدن در حقیقت از پیامدهای نوزایی تمدن صنعتی و انقلاب تکنولوژی و گسترش [[سرمایه داری]] است که در صورت تحقق دور از فساد و نقص می‌تواند بموجب فرایندهای پیچیده، جوامع مدنی را جایگزین دولت - شهرهای سنتی کرده و در تعاملی برابر با به صورتی متوازن باعث توسعه همگانی گردد.<ref>نق به مضمون. ضیائی فر، منیژه، «اجلاس داووس برای جهانی شدن وراهکارهایو راهکارهای جهانی شدن اقتصاد ایران»</ref>
 
== تعریف ==
جهانی شدن در زبان فارسی معادل «Globalization» در زبان انگلیسی درنظر گرفته شده است. در زبان عربی نیز کلمات «العولمة» و «الکوکبة» معادل جهانی شدن و یا [[جهان گرایی]] ترجمه شده‌اند که عمدتاً کلمه «العولمة» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref name="ReferenceA">الحمادی، عبدالله، «ماومظاهرما و مظاهر جهانی شدن»</ref>
 
در رابطه با ارائه تعریفی جامع و مانع از پدیدهٔ جهانی شدن میان صاحبنظران و اندیشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه‌های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بدان تعلق دارند تعریف خاصی از این پدیده ارائه داده‌اند. در برخی ازاین تعاریف، جنبه اقتصادی جهانی شدن غلبه دارد و در برخی دیگر ابعاد سیاسی، فرهنگی و یا ارتباطی آن بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد.<ref name="ReferenceB">میر محمدی، داوود، «جهانی شدن، ابعاد و رویکردها»</ref>
 
[[رابرتسون]] جهانی شدن را مفهومی می‌داند که محصول فشرده شدن جهان و تشدید آگاهی جهانی است و فرآیندی است که وابستگی متقابل افزایش آگاهی مردم از کیفیت جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه در قرن بیست و یکم را بهمراه داشته است. پراتسون{{چه کسی؟}} جهانی شدن را پدیده‌ای چند وجهی تعریف کرده است به گونه‌ای که به بافت‌های گوناگون کنش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، فناوری ومحیطو محیط زیست راه پیدا کرده است.<ref>کیانی، داوود، «فرهنگ جهانی؛ اسطوره یا واقعیت»</ref>
 
درتعریفیدر تعریفی دیگر [[مارتین آلبرو]] جهانی شدن را فرآیندی دانسته است که براساس آن مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر می‌پیوندند.
 
[[امانوئل ریشتر]]: جهانی شدن شکل گیری شبکه‌ای است که طی آن اجتماعاتی که پیش از این در کره خاکی، دور افتاده و منزوی بودند در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می‌شوند.<ref>صداقت، پرویز؛ «سرشت جهانی شدن و مسائل آن»</ref>
[[لستر تارو]]: اقتصاد جهانی بنا به تعریف اقتصادی است که در آن عوامل تولید، منابع طبیعی، سرمایه، دانش فنی، نیروی کار ونیز کالاها و خدمات در سراسر جهان جابه‌جا می‌شوند.<ref>لستر تارو، «آینده سرمایه داری»</ref>
 
با توجه به تعاریف فوق می‌توان جهانی شدن را فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر وتحرکو تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد.<ref>بهکیش، محمد مهدی، «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن»</ref>
 
نکته‌ای که درتعریف جهانی شدن بایستی مدنظر قرار گیرد پرهیز از یکسان انگاری معانی جهانی شدن با مفاهیم مترادف و یا بهتر بگوییم مشابه است. [[جهان گرایی]]، [[بین‌المللی شدن]]، [[جهان شمولی]]، [[یکپارچگی جهانی]]، [[جهان گردی]] و [[یکسان‌سازی]] از جمله مفاهیمی هستند که بعضاً مترادف با پدیده جهانی شدن به کار گرفته می‌شوند در صورتی که هر یک از آن‌ها دارای بار معنایی و مفهومی خاص خود هستند که استفاده از آن‌ها به جای «جهانی شدن» موجب تقلیل در معنا و فضای مفهومی این پدیده خواهد شد.<ref name="ReferenceB" />
 
== تاریخچه ==
واژه جهانی شدن نخستین بار برای طرح تحولاتی که در عرصه اقتصادی پدید آمد به کار گرفته شد. پس از آن و بر سیاق مباحث اقتصادی در موضوعات دیگری که دامن گیر ملل متعددی بود، مثل قاچاق مواد مخدر و [[تروریسم]] به کار رفت.<ref>تهرانیان، مجید ودیگران، «جهانی شدن -جالش‌هاچالش‌ها و ناامنی‌ها»</ref>
 
متعاقب تحولات شگرفی که در عرصه فناوری و تکنولوژی رخ داد، جریانی ایجاد شد که پیدایش بازار جهانی نخستین پیامد آن بود. در سال‌های پایانی [[۱۹۶۰]] میلادی تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و تقسیم کار جهانی، دامنه جهانی شدن بر کلیه عرصه‌ها و حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دیگر شئون زندگی ملل سرایت نمود وتمامو تمام این حوزه‌ها را متأثر از خود ساخت.<ref>توسلی، غلام عباس، «جهانی شدن تأثیر آن درایران»</ref>
 
== ویژگی‌های جهانی شدن ==
۱)رشد تجارت جهانی و تنوع معاملات بین‌المللی
 
۲)رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)وافزایشو افزایش جریان سرمایه بین‌المللی
 
۳)رشد تجارت پول و سرمایه
۹)مهاجرت نیروی کار در سطح بین‌المللی
 
۱۰)گسترش ارتباطات و رسانه‌ها و فرآیندهای تبادل اطلاعات در سراسر نقاط جهان و پدید آمدن دنیای مجازی ارتباطات واطلاعاتو اطلاعات<ref name="ReferenceC">زیرک، معصومه، «تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی»</ref>
 
۱۱)ادغام و تبادل شاخصه‌ها و رفتارهای فرهنگی
 
== ابعاد جهانی شدن ==
جهانی شدن دارای ابعاد ولایه‌هایو لایه‌های متعددی است که از میان آنها پنج بعد دارای ماهیت متفاوت و اهمیت ویژه‌ای است:
 
=== بعد اقتصادی ===
 
=== بعد علمی و فناوری ===
یکی دیگر از ابعاد مهم جهانی شدن است. از این منظر جهانی شدن با [[انقلاب علمی]] و دانسته‌های جدید مرتبط است. انقلاب علمی، دانش فنی، ارتباطات ونیرویو نیروی انسانی نه تنها محرکه اصلی جهانی شدن هستند بلکه جهانی شدن وانقلاب علمی و جهش دانش فنی دوروی جدایی نا پذیر یک سکه محسوب می‌شوند. جهانی شدن به واسطه انقلاب علمی و اطلاعات راه را برای رسیدن به خدمات اطلاع‌رسانی سریع به همهٔ مناطق از طریق تجارت و مبادله آزاد اطلاعات و آموزش همراه ساخته است.<ref name="ReferenceA" />
 
== پانویس ==
 
== منابع ==
۱. زیرک، معصومه، «تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی»، ماهنامه بررسی مسایل وسیاست‌هایو سیاست‌های اقتصادی-شماره‌های ۸۳و۸۴، مهر وآبانو آبان ۱۳۸۷
 
۲. جنانی، افشین -ضیائی فر، منیژه، «اجلاس داووس برای جهانی شدن وراهکارهایو راهکارهای جهانی شدن اقتصاد ایران»، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی.
 
۳. الحمادی، عبدالله، «ماو مظاهر جهانی شدن»، ترجمه عبدالله نکونام قدیمی، همشهری، شماره ۲۲۴۳، سال هفتم، شهریور۸۱
۵. کیانی، داوود، «فرهنگ جهانی؛ اسطوره یا واقعیت»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره۱۰، سال سوم، زمستان۱۳۸۰
 
۶صداقت، پرویز، «سرشت جهانی شدن وزمینه‌هایو زمینه‌های آن»، مجله بورس، سال۱۳۷۹
 
۸. لستر تارو، «آینده سرمایه داری»، ترجمه عزیزکیاوند،عزیز کیاوند، مؤسسه انشارات آگاه، سال۱۳۷۶
 
۹. بهکیش، محمد مهدی، «اقتصاد یران در بستر جهانی شدن» ،(۱۳۸۰)، نشرنینشر نی: تهران
 
۱۰. تهرانیان، مجید ودیگران، «جهانی شدن-چالش‌ها ناامنی‌ها»، به اهتمام اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکدهٔ مطالعات راهبردی، سال۱۳۸۰
 
۱۱. توسلی، غلام عباس، «جهانی شدن وتأثیرو تأثیر آن در ایران»
 
۱۲. البرو، مارتین، «عصر جهانی، جامعه‌شناسی پدیده جهانی شدن»، ترجمه نادر سالار زاده احمدی، سال ۱۳۸۱، نشر آزاد اندیشان: تهران