تفاوت میان نسخه‌های «فابیانیسم»

بئاتریس وب
(بئاتریس وب)
'''فابینیسم''' {{به انگلیسی|fabianism}} یک جنبش سوسیالیستی است که که در [[انگلستان]] پدید آمد. هواداران این جنبش در سال ۱۸۸۴ در جامعه [[فابین]] متشکل شدند و از سردمداران این جنبش، [[سیدنی وب|سیدنی]] و [[بئاتریس وب]]، [[جرج برناردشابرنارد شا]]، [[گراهام والاس]] و [[ه.ج.ولز]] بودند.'''فابینیسم ''' یک جنبش مسالمت جو است و نام خود را از نام [[فابیوس]]، ،سردارسردار رومی،گرفتهرومی، گرفته است که با استزاتژی صبورانه و جنگ و گریز، [[هانیبال]] سردار کارتاژی را شکست داد. به عقیده فابین‌هافابین‌ها، ،سوسیالیسمسوسیالیسم از طریق عکس العمل مسالمت جویانه و تدریجی جامعه در برابر مالکیت انحصاری و در نتیجه پیشرفت دموکراسی سیاسی و تطبیق اصول دموکراسی بر اقتصاد و توسعه مالکیت کلی و تغییر نظر نسبت به اخلاق اجتماعی و احساس مسئولیت در برابر منافع عمومیعمومی، ،پدیدپدید می‌آید. برناردشا و و دیگر فابین‌ها از تئوری ارزش [[مارکس]] انتقاد می‌کردند و و پیرو نظریه [[استوارت میل]] و [[هنری جورج]] بودند. بعد از تشکیل [[حزب کارگر]] جامعه فابین به آن پیوست اما موجودیت خود را از دست نداد و به صورت یک گروه روشنفکر برای تحقیق و تبلیغ در داخل حزب باقی ماند.
 
== جستارهای وابسته ==
 
[[سوسیالیسم]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* روزبه،خسرو،واژه‌هایروزبه، خسرو، واژه‌های سیاسی،انتشارات پژوهش
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}