تفاوت میان نسخه‌های «پانل خورشیدی»

←‏مدول‌های سیلیکون کریستالی: کریستالین به کریستالی
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: الککتریکی⟸الکتریکی، فوتوولتیک⟸فتوولتاییک، ، فوتوولتیکی⟸فتوولتاییکی،)
(←‏مدول‌های سیلیکون کریستالی: کریستالین به کریستالی)
 
== مدول‌های سیلیکون کریستالی ==
اکثر مدول‌های خورشیدی در حال حاضر از سلول‌های خورشیدی متشکل از سیلیکون مونو کریستالین،مونوکریستالی، ساخته و تولید می‌شوند. در سال ۲۰۱۳، سیلیکون کریستالینکریستالی بیش از ۹۰ درصد از تولید PVفتوولتاییک جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
 
== مدولهای فیلم نازک ==