تفاوت میان نسخه‌های «۱۲ واریاسیون روی تم ک. ۲۶۵»

جز
ابرابزار
جز
جز (ابرابزار)
12'''۱۲ واریاسیون روی تم ک.265 ۲۶۵''' در سال 1782۱۷۸۲ در وین نوشته شد. این اثر روی یک تم مشهور فرانسوی به نام Ah vous dirai-je maman تصنیف شده است و از 13۱۳ بخش شامل یک تم و 12۱۲ واریاسیون تشکیل میشودمی‌شود. در میان آنها تنها دو واریاسون آخر از ریتم مشخص برخوردارند و بقیه آنها علامت گذاری نشده اندنشده‌اند. تم اولیه در سال 1761۱۷۶۱ ارائه شد و اساس بسیاری از ملودی هایملودی‌های کودکانه مانند twinkle , twinkle , little star و Baa, Baa, Black Sheep و موسیقی الفبای انگلیسی بوده است. نخستین تاریخ انتشار و اجرای آن به 1785۱۷۸۵ در وین باز میگرددبازمی‌گردد.<ref name="">English Wikipedia</ref>
 
==منابع==
12 واریاسیون روی تم ک.265 در سال 1782 در وین نوشته شد.این اثر روی یک تم مشهور فرانسوی به نام Ah vous dirai-je maman تصنیف شده است و از 13 بخش شامل یک تم و 12 واریاسیون تشکیل میشود.در میان آنها تنها دو واریاسون آخر از ریتم مشخص برخوردارند و بقیه آنها علامت گذاری نشده اند.تم اولیه در سال 1761 ارائه شد و اساس بسیاری از ملودی های کودکانه مانند twinkle , twinkle , little star و Baa, Baa, Black Sheep و موسیقی الفبای انگلیسی بوده است. نخستین تاریخ انتشار و اجرای آن به 1785 در وین باز میگردد.<ref name="">English Wikipedia</ref>
{{پانویس}}