باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب
|نام مستعار=
|پست=دفاع
|باشگاه کنونی= [[باشگاه فوتبال پاسشهرداری همدانفومن]]
|شماره پیراهن=
|سال‌های نوجوانی=
۲۸

ویرایش