تفاوت میان نسخه‌های «P4 (زبان برنامه‌نویسی)»

بهبود گفتار نخست
(بهبود نوشتار)
(بهبود گفتار نخست)
{{ویرایش}}
 
{{جعبه اطلاعات زبان برنامه‌نویسی|name=P4|paradigm=[[compiled language|compiled]], [[Domain-specific language|domain-specific]], [[imperative programming|imperative]]|released={{start date and age|2013}}|developer=[[The P4 Language Consortium]]|latest release version=version 1.0.2<ref>{{cite web|title=P4 language spec |url=http://p4.org/spec |accessdate=7 April 2015}}</ref>|latest release date={{start date and age|df=yes|2015|02|17}}|license=[[Apache Licence|Apache]]-style|File extensions=.p4|website={{URL|http://www.p4.org}}}}'''P4''' یک [[زبان برنامه‌نویسی]] طراحی شده برای بر‌نامه‌نویسی [[بسته شبکه|بسته]] در سطح انتقال (Forwarding plane) است. دربر مقایسهخلاف بازبان‌های یکبرنامهم‌نویسی هدف کلی، این زبانعمومی مانند [[سی (زبان برنامه‌نویسی)|C]] یا [[پایتون (زبان برنامه‌نویسی)|پایتون]] است.، P4 یک [[زبان خاص دامنه]] با تعدادی از سازه‌هایساختار بهینه‌سازی شده در حوزه انتقال بسته‌هابسته‌های میشبکه باشداست. P4 یک زبان [[متن‌باز]]، با permissivelyمجوزی مجوز زبانآسان‌گیر و نگهداری می شودشده توسط یک سازمان غیر انتفاعی به نام P4کنسرسیوم زبان کنسرسیوم P4 است. این زبان در اصل شرحدر دادهیک شده در یکمقاله SIGCOMM CCR کاغذ در سال 2014 با عنوان "برنامه«برنامه‌نویسی نویسیپردازشگر پروتکلبسیته مستقل بستهاز پروتکل» شرح داده پردازنده"شد<ref>{{Cite web|url=http://www.sigcomm.org/node/3503|title=P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors|date=July 2014|accessdate=7 April 2015}}</ref> – alliterative نام کوتاه به "P4".
 
== مرور کلی زبان و ملاحظات طراحی ==
به عنوان زبان است که به طور خاص هدف در بسته حمل و نقل برنامه های کاربردی لیست از الزامات مورد نیاز و یا گزینه های طراحی تا حدودی منحصر به فرد برای کسانی که استفاده از موارد. زبان طراحی شده است برای دیدار با تعدادی از این اهداف: