تفاوت میان نسخه‌های «P4 (زبان برنامه‌نویسی)»

بخش مرور کلی
(بهبود جعبه)
(بخش مرور کلی)
{{در دست ساخت}}
{{ویرایش}}
 
{{جعبه اطلاعات زبان برنامه‌نویسی|name=P4|paradigm=[[زبان ترجمه‌شده|ترجمه شده]]، [[زبان خاص دامنه|زبان خاص]]، [[برنامه‌نویسی دستوری|دستوری]]|released={{start date and age|2013}}|developer=[[The P4 Language Consortium]]|latest release version=version 1.0.2<ref>{{cite web|title=P4 language spec |url=http://p4.org/spec |accessdate=7 April 2015}}</ref>|latest release date={{start date and age|df=yes|2015|02|17}}|license=[[مجوز آپاچی]]|File extensions=.p4|website={{URL|http://www.p4.org}}}}'''P4''' یک [[زبان برنامه‌نویسی]] طراحی شده برای بر‌نامه‌نویسی [[بسته شبکه|بسته]] در سطح انتقال (Forwarding plane) است. بر خلاف زبان‌های برنامهم‌نویسی عمومی مانند [[سی (زبان برنامه‌نویسی)|C]] یا [[پایتون (زبان برنامه‌نویسی)|پایتون]]، P4 یک [[زبان خاص دامنه]] با تعدادی ساختار بهینه‌سازی شده در حوزه انتقال بسته‌های شبکه است. P4 [[متن‌باز]]، با مجوزی آسان‌گیر و نگهداری شده توسط یک سازمان غیر انتفاعی به نام کنسرسیوم زبان P4 است. این زبان در اصل در یک مقاله SIGCOMM CCR در سال 2014۲۰۱۴ با عنوان «برنامه‌نویسی پردازشگر بسیته مستقل از پروتکل» شرح داده شد <ref>{{Cite web|url=http://www.sigcomm.org/node/3503|title=P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors|date=July 2014|accessdate=7 April 2015}}</ref>.
 
{{جعبه اطلاعات زبان برنامه‌نویسی|name=P4|paradigm=[[زبان ترجمه‌شده|ترجمه شده]]، [[زبان خاص دامنه|زبان خاص]]، [[برنامه‌نویسی دستوری|دستوری]]|released={{start date and age|2013}}|developer=[[The P4 Language Consortium]]|latest release version=version 1.0.2<ref>{{cite web|title=P4 language spec |url=http://p4.org/spec |accessdate=7 April 2015}}</ref>|latest release date={{start date and age|df=yes|2015|02|17}}|license=[[مجوز آپاچی]]|File extensions=.p4|website={{URL|http://www.p4.org}}}}'''P4''' یک [[زبان برنامه‌نویسی]] طراحی شده برای بر‌نامه‌نویسی [[بسته شبکه|بسته]] در سطح انتقال (Forwarding plane) است. بر خلاف زبان‌های برنامهم‌نویسی عمومی مانند [[سی (زبان برنامه‌نویسی)|C]] یا [[پایتون (زبان برنامه‌نویسی)|پایتون]]، P4 یک [[زبان خاص دامنه]] با تعدادی ساختار بهینه‌سازی شده در حوزه انتقال بسته‌های شبکه است. P4 [[متن‌باز]]، با مجوزی آسان‌گیر و نگهداری شده توسط یک سازمان غیر انتفاعی به نام کنسرسیوم زبان P4 است. این زبان در اصل در یک مقاله SIGCOMM CCR در سال 2014 با عنوان «برنامه‌نویسی پردازشگر بسیته مستقل از پروتکل» شرح داده شد <ref>{{Cite web|url=http://www.sigcomm.org/node/3503|title=P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors|date=July 2014|accessdate=7 April 2015}}</ref>.
== مرور کلی زبان و ملاحظات طراحی ==
به عنوان زبان است که به طور خاص هدف آن در بستهکاربرد حملانتقال وبسته نقلاست، برنامه های کاربردی لیست ازفهرست الزامات مورد نیاز و یا گزینه های طراحی نیز تا حدودی منحصر به فردهمان برای کسانی کهموارد استفاده ازمی مواردباشد. این زبان طراحیبرای شدهدستیابی استبه برایاهداف دیدارزیر باطراحی تعدادیشده از این اهدافاست:
 
=== هدف ایجاد ===
[[رده:زبان‌های برنامه‌نویسی خانواده سی]]
[[رده:شبکه رایانه]]
''متن مورب''