باز کردن منو اصلی

تغییرات

== علت شروع ==
پس از مرگ سومین شوگون از [[شوگون‌سالاری آشی‌کاگا]] به نام [[آشیکاگا یوشی‌میتسو]] قدرت شوگون‌ها به دایمیوها یا امیران محلی انتقال یافت که در این میان [[خاندان هوسوکاوا]] و [[خاندان یامانا]] بسیار پرقدرت بودند و بر سر قدرت جدال داشتند.
[[آشی‌کاگا یوشی‌ماسا]] (۱۴۹۰–۱۴۳۵) بعد از برادر بزرگتر خود [[آشیکاگا یوشی‌کاتسو|یوشی‌کاتسو]] که در کودکی به [[شوگون|شوگونی]] رسید و بعد از مدتی نیز درگذشت به عنوان هشتمین [[شوگون]] در [[شوگون‌سالاری آشیکاگا]] انتخاب شد. او در سن ۲۹ سالگی نخست چون فرزندی از خود نداشت، برادر کوچکتر خود [[آشی‌کاگاآشیکاگا یوشیمی]] (۹۱–۱۴۳۹) را به عنوان جانشین انتخاب کرد اما پس از گذشت یکسال همسرش [[هینو تومیکو]] فرزند پسری به دنیا آورد و یوشی‌ماسا نیز به اصرار همسر خود پسرش [[آشیکاگا یوشی‌هیسا]] (۱۴۸۹–۱۴۶۵) را به جانشینی برگزید. بر سر مسئلهٔ جانشینی بین او و برادرش اختلاف درگرفت و در نهایت این اختلاف به شورش یا جنگ اونین منجر شد.
{{آغاز شجره‌نامه}}
{{شجره‌نامه | | | | | | | | | | |آش| | آش=[[آشیکاگا یوشی‌نوری]]{{سخ}}ششمین شوگون}}