یادبود ملی والنات کنیون: تفاوت میان نسخه‌ها

رده‌انبوه: انتقال از رده:مناطق حفاظت شده بنیان‌گذاری‌شده در۱۹۱۵ (میلادی) به [[رده:مناطق حفاظت شده بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹...
(رده‌انبوه: انتقال از رده:مناطق حفاظت شده بنیان‌گذاری‌شده در۱۹۱۵ (میلادی) به [[رده:مناطق حفاظت شده بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹...)
[[رده:محوطه‌های باستان‌شناسی ثبت ملی شده در آریزونا]]
[[رده:مکان‌های تاریخی ثبت ملی شده در شهرستان کاکانینو، آریزونا]]
[[رده:مناطق حفاظت شده بنیان‌گذاری‌شده در۱۹۱۵در ۱۹۱۵ (میلادی)]]
[[رده:مناطق حفاظت شده شهرستان کاکانینو، آریزونا]]
[[رده:مناطق مسکونی سابق در آریزونا]]