تفاوت میان نسخه‌های «عرب اسرائیلی»

Mazandar صفحهٔ عرب اسرائیلی را به شهروندان عرب اسرائیل منتقل کرد: بی‌طرف، همچون ویکی انگلیسی، که توضیح داده «عرب اسرائیلی» یکسو به قاضی ر...
(Mazandar صفحهٔ عرب اسرائیلی را به شهروندان عرب اسرائیل منتقل کرد: بی‌طرف، همچون ویکی انگلیسی، که توضیح داده «عرب اسرائیلی» یکسو به قاضی ر...)
 
(بدون تفاوت)