تفاوت میان نسخه‌های «داریوش دوم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|پیش از = [[اردشیر دوم (هخامنشی)|اردشیر دوم]]
|همسران = [[پروشات]] (پریزاتس یا پریزاد)
|فرزندان =[[اردشیر دوم (هخامنشی)|اردشیر دوم]]{{سخ}}[[آمستریس (دختر داریوش دوم)|آمستریس]]{{سخ}}[[کوروش جوان]]{{سخ}}[[استن|اُستَن]]{{سخ}}[[هخشتره (پسر داریوش دوم)|هخشتره]]
|پدر = [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]]
|مادر =