تفاوت میان نسخه‌های «مکتب سنت‌گرایی»

*[[فریتهیوف شوئون]] (عیسی نورالدین احمد)
*[[تیتوس بورکهارت]] (1908-1984)
*[[مارتین بوبر]] (زاده ۱۸۷۸– درگذشته ۱۹۶۵)
*[[مارتین لینگز]] (ابوبکر سراج‌الدین) (1909-2005)
*[[سید حسین نصر]] (تولد:۱۹۳۳م. یا ۱۳۱۲ ش.)