باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|پس از = [[سغدیانوس]]
|پیش از = [[اردشیر دوم (هخامنشی)|اردشیر دوم]]
|همسرانهمسر ۱ = [[پروشات]] (پریزاتس یا پریزاد)
|فرزندان =[[اردشیر دوم (هخامنشی)|اردشیر دوم]]{{سخ}}[[آمستریس (دختر داریوش دوم)|آمستریس]]{{سخ}}[[کوروش جوان]]{{سخ}}[[استن|اُستَن]]{{سخ}}[[هخشتره (پسر داریوش دوم)|هخشتره]]
|پدر = [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]]