تفاوت میان نسخه‌های «گنج‌علی خان»

جز (Young Readers صفحهٔ گنجعلیخان را به گنج‌علی خان منتقل کرد: این نام صحیح است.)
گنجعلیخان در سال ۱۰۳۳ه. ق. یا به روایت صحیحتر در سال ۱۰۳۴ه. ق؛ و هنگامی که بر بالای ایوان ارگ قندهار در سریری که به محجر ایوان تکیه داشت خوابیده بود محجر سستی پذیرفته، او در میان خواب و بیداری از سریر نطع خزیده، به پایین افتاده و بدرود حیات گفت.
 
پسرانش محمدذوق و علیمردان[[علی‌مردان خان (سردار)|علی‌مردان خان]] نعش پدر را از قندهار به مشهد مقدس معلی نقل نموده و در روضه رضویه در جوار بارگاه ملکوتی [[امام رضا]] (ع) مدفون گردانید.
 
حکومت گنجعلیخان حدود سی سال طول کشید که درست مقارن با دوران شگفتی و قدرت [[شاه عباس]] کبیر است. گنجعلیخان از همان روز نخست ورود خویش شروع به اقدامات عمرانی اساسی کرد. او برای اینکه در وسط شهر تفرج گاه‌های عمومی وجود داشته باشد ابتدا یک میدان بزرگ ایجاد کرد. این میدان که بیش از ۱۰۰ متر طول و ۵۰ متر عرض دارد از چهار طرف به بناهای اختصاصی محصور گردیده و یک مجموعه عالی از آثار عمرانی عصر صفوی به شمار می‌رود.