تفاوت میان نسخه‌های «الکل»

جز
تمیزکاری با استفاده از AWB
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: آلکانهای⟸آلکان‌های، آلکنهای⟸آلکن‌های، ، وبوی⟸و بوی،)
جز (تمیزکاری با استفاده از AWB)
{{درباره|الکل در شیمی|مشروبات|نوشیدنی‌های الکلی}}
[[پرونده:Alcohol_generalAlcohol general.svg|انگشتدان|گروه عاملی یک مولکول الکل. اتم کربن می‌تواند به کربن‌های دیگر یا به اتم‌های هیدروژن دیگر متصل باشد.]]
در [[شیمی]] به هر ترکیب شیمیایی که یک [[گروه عاملی|گروهِ]] [[هیدرکسیل]] ({{چر}}-OH{{رچ}}) متصل به کربن یک [[آلکیل]] داشته‌باشد، '''الکل''' گویند. فرمول کلی یک الکل سادهٔ [[ترکیب آلیفاتیک|غیر حلقه‌ای]] {{چر}}C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub>OH{{رچ}} است. در شیمی الکل‌ها در شمار گروه مهمی از ترکیب‌های شیمیایی هستند و در واکنش‌های گسترده‌ای شرکت می‌کنند و بسیاری از ترکیب‌های شیمیایی از آن‌ها به دست می‌آیند، به طوری در کتاب شیمی آلی موریسن و بوید آمده‌است که اگر به شیمی‌دانی بگویند او را با ده ترکیب شیمیایی دریک جزیره تنها خواهند گذاشت الکل یکی از آن‌ها خواهدبود.
 
== ساختار و دسته‌بندی ==
الکل‌ها بسته به نوع کربن<ref>به کربنی که به کربن دیگر متصل نباشد، کربن نوع صفرم و به کربنی که تنها به یک کربن دیگر متصل باشد، کربن نوع اول می‌گویند. کربن نوع دوم و نوع سوم نیز بر همین اساس نامگذاری می‌شود.</ref> که به گروه OH- پیوند دارد، به سه دسته نوع اول، نوع دوم یا نوع سوم طبقه‌بندی می‌شوند:
[[پرونده:Alcohol_commonAlcohol common.jpg|600px|در تصویر از سمت چپ به راست [[متانول]]، یک نمونه الکل نوع اول، دوم و سوم دیده می‌شود.]]
 
=== نمایش کلی انواع الکل ===
{{بخش خرد}}
در نامگذاری الکل‌ها به روش [[آیوپاک]]، تنها در آخر نام آلکان یک «ول» افزوده می‌شود و زمانی که نیاز ذکر شمارهٔ کربنی که عامل الکلی بر روی آن قرار دارد باشیم، عدد بین نام آلکان و پسوند «ول» قرار می‌گیرد. مانند «پروپان-۱-ول» برای {{چر}}CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH{{رچ}} و «پروپان-۲-ول» برای {{چر}}CH<sub>3</sub>CH(OH)CH<sub>3</sub>{{رچ}}.
[[پرونده:Alcohol_examplesAlcohol examples.png|650px|نمونه‌هایی از الکل‌ها به همراه نامشان]]
 
== روش‌های فرآوری صنعتی الکل‌ها ==
=== هیدروژن‌زدایی ===
از راه هیدروژن‌زدایی الکل‌ها می‌توان اتر به دست آورد.
[[پرونده:DehydrationOfAlcoholWithH-.svg|550px|]]
 
=== واکنش‌های هسته‌دوستی ===
الکل‌های نوع اول می‌توانند در واکنش‌های اکسایش تبدیل به [[آلدهید]] و پس از آن تبدیل به [[کربوکسیلیک اسید]] شوند هرچند که الکل‌های نوع دوم در واکنش‌های اکسایش تنها تبدیل به [[کتون]] می‌شوند ولی الکل‌های نوع سوم در واکنش‌های اکسایش شرکت نمی‌کنند.
 
[[پرونده:Alcohol_to_aldehyde_to_acidAlcohol to aldehyde to acid.png|500px|مکانیسم تبدیل الکل‌های نوع اول به کربوکسیلیک اسیدها از راه آلدهید شدن]]
{{-}}
[[پرونده:Alcohol_to_aldehyde_or_ketoneAlcohol to aldehyde or ketone.png|500px|مکانیسم تبدیل الکل‌های گونهٔ دوم به کتون]]
 
الکل‌های نوع اول می‌توانند بدون واسطه نیز به روش‌های زیر به کربوکسیلیک اسیدها تبدیل شوند: