باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
جز
Wikimostafa صفحهٔ سینما هویزه را به پردیس سینمایی هویزه که تغییرمسیر بود منتقل کرد: دقیقتر و مطابق وضعیت فعلی