باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
برداشتن ویکی‌سازی IDRISI > تغییرمسیر نامشابه است (۹.۱ core) 0.307692307692
** [[CARIS]]
** [[GRASS]]
** [[ IDRISI]]
** [[LANDSERF]]
** [[ساگا (ابهام‌زدایی)]]
۳٬۸۵۸٬۵۰۲

ویرایش