تفاوت میان نسخه‌های «کارگر یقه‌سفید»

جز
جز (Wikimostafa صفحهٔ کارگر یقه سفید را به کارگر یقه‌سفید منتقل کرد)
{{ویکی‌سازی}}
'''کارگر یقه‌سفید''' <ref>ایران بین دو انقلاب ،انقلاب، یرواند آبراهامیان ،آبراهامیان، نشر نی ،نی، صفحهصفحهٔ ۴۰۶</ref> اصطلاحی است که به کارکنان حقوق بگیری که کارهای حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای دفتری مانند مدیریت، فروش و ... را انجام می‌دهند، گفته می‌شود. این اصطلاح ترجمهٔ مستقیم اصطلاح انگلیسی White-collar worker که در اوایل سدهٔ بیستم در [[آمریکا]] رایج شد. اصطلاح کارگران یقه سفید در واقع برای نشان دادن تفاوت این افراد با کارگران یقه آبی (Blue-collar worker) به وجود آمده که به کارگرانی که کارهای یدی را انجام می‌دهند، گفته می‌شود. در [[زبان فارسی]] معمولاً واژهٔ کارمند در اشاره به کارگران یقه سفید و کارگر در اشاره به کارگران یقه آبی استفاده می‌شود.
 
'''کارگران یقه سفید''' <ref> کارگر یقه آبی و کارگر یقه سفید به چه کسانی می گویند؟می‌گویند؟{ [http://nikanic.com/index.php/fa/blog-news/item/5-what-is-a-blue-collar-worker-and-a-white-collar-workerm وبلاگ نيكاننیکان] } </ref>معمولامعمولاً وظایف شغلی شان را در یک مجموعه اداری به انجام می رسانندمی‌رسانند. انهاآنها حرفه مندهای با مهارت بالا و به طور رسمی آموزش دیده می باشندمی‌باشند. تعداد زیادی از کارگران یقه سفید، از قبیل حسابداران، بانکداران، وکلا و مشاورین املاک، خدماتی حرفه ایحرفه‌ای را برای مشتریان فراهم می کنندمی‌کنند. دیگر کارگران یقه سفید، از قبیل مهندسان و معماران، خدماتی را برای بازرگانیبازرگانی‌ها، ها، تعاونی هاتعاونی‌ها و موسسات دولتی فراهم می کنندمی‌کنند.
 
== منابع ==