تفاوت میان نسخه‌های «ژان ماری گوستاو لوکلزیو»

(به روزرسانی لیست ترجمه ها)
 
== ترجمه به فارسی ==
از آثار لوکلزیو کتاب‌های بیابان، ترجیع گرسنگی، دیگو و فریدا به [[زبان فارسی]] ترجمه و منتشر شده است.<ref>[http://www.radiofarda.org/Article/2008/10/09/f2_Nobel_literature_Clezio_Sweden.html نویسنده فرانسوی برنده نوبل ادبیات ۲۰۰۸ شد] (''رادیو فردا'')</ref>
روزی که بومون با درد خویش آشنا شد . ترجمه حریری . انتشارات جوانه . سال 1346
 
بیابان*روزی که بومون با درد خویش آشنا شد . ترجمه آزیتا همپارتیانحریری . انتشارات کاروانجوانه . سال 13871346
 
آفریقایی*بیابان . ترجمه آزیتا همپارتیان . انتشارات کاروان . سال 1387
 
*آفریقایی . ترجمه آناهیتاآزیتا تدینهمپارتیان . انتشارات روزگار.کاروان .سال 1387
 
ترجیع*آفریقایی گرسنگی. ترجمه مهستیآناهیتا بحرینیتدین . انتشارات نیلوفر روزگار. سال 13881387
 
ماهی طلا*ترجیع گرسنگی. ترجمه فرزانهمهستی بحرینی شهفر. انتشارات افقنیلوفر . سال 1388
 
خلسه*ماهی طلا مادی. ترجمه ماندانا صدرزادهفرزانه شهفر. انتشارات ثالثافق . سال 13891388
 
دگرگونی ها*خلسه مادی. ترجمه مرتضیماندانا صدرزاده عسگری. انتشارات نیلوفرثالث. سال 13941389
 
دیه*دگرگونی گو و فریداها . ترجمه مریم چهرگانمرتضی عسگری. انتشارات بدوننیلوفر. سال 1394
 
ستاره*دیه یگو سرگردانو فریدا . ترجمه سجادمریم تبریزیچهرگان . انتشارات آموت بدون. سال 13951394
 
کودک*ستاره زیری پلسرگردان . ترجمه مرضیهسجاد بلیغیتبریزی . انتشارات یانارآموت . سال 1395
 
*کودک زیر پل . ترجمه مرضیه بلیغی . انتشارات یانار. سال 1395
 
== پانویس ==