باز کردن منو اصلی

تغییرات

جمعیت با نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 از درگاه ملی آمار تطبیق داده شد.
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌شهرستان‌شدن=
|جمعیت = 140,686 نفر<ref>https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C</ref>
|جمعیت = ۱۳۷٬۲۷۲ نفر<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.amar.org.ir/Portals/0/sarshomari90/Files/ABADY-90/os01.xls |عنوان =جمعیت و خانوار تا سطح آبادی براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 | ناشر =مرکز آمار ایران |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۴ اوت ۲۰۱۴}}</ref>
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
کاربر گمنام