تفاوت میان نسخه‌های «گیاه‌پزشکی»

(←‏رشتهٔ گیاه پزشکی: اصلاح ارقام، ابرابزار/اصلاح‌های جزیی/)
گیاه‌پزشکی در کارشناسی ارشد به دو رشته [[حشره‌شناسی]] و بیماری‌شناسی تقسیم می‌شود. رشته حشره‌شناسی بسیار گسترده‌تر است چرا که بیشترین جمعیت جانداران را حشرات دارند.
 
علم گیاه پزشکی در زمینهٔ علومی مانند بیوتکنولوژی پزشکی وعلومو علوم سلولی نیز فعالیت دارد. برای مثال تولید انسولین در درختان بااستفاده از باکتری مولد غده در درختان نشان ازکاربرد این علم در زمینه بیوتکنولوژی می‌باشد.
 
همچنین مطالعه قارچ‌ها از جمله قارچ‌های فرصت طلب که درجانوراندر جانوران و گیاهان ایجاد بیماری می‌کند نشان از اهمیت این علم دارد. اکنون در ایران پروفسور غلامحسین شهیدی به واسطه خدماتی که در زمینه پیشبرد این علم در ایران انجام داده به عنوان چهره مطرح این علم شناخته می‌شود.
 
ابراهیم محمد طلب. دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان