باز کردن منو اصلی

تغییرات

به نسخهٔ 19781266 ویرایش Navidff واگردانده شد: تصویر سال 84 نیست. (توینکل)
| تاریخ برگزاری۲ = {{جلالی حروف|۳|۴|۱۳۸۴}}
| مشارکت۲ = ۲۷٬۹۵۸٬۹۳۱ رای، ۵۹٫۷۶٪ (داخل کشور)
| ۲تصویر۱ = [[پرونده:Mahmoud Ahmadinejad - June 21, 2005.jpgpng|125پیکسل]]
| 2colour1 = ff7070
| ۲نامزد۱ = '''[[محمود احمدی‌نژاد]]'''
| درصد۱ = '''۲۱٫۱۳٪'''
<!-- شخص ۲ -->
| تصویر۲ = [[پرونده:Mahmoud Ahmadinejad - June 21, 2005.jpgpng|115پیکسل]]
| colour2 = ff7070
| نامزد۲ = '''[[محمود احمدی‌نژاد]]'''