تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
 
=== محمود صالح ===
باب [[محمود صالح]] یا مَمصالح،شامل طایفه محمود صالحصالح، ۶ تیره بنام های:
* [[اورش]]
* مُمجِلاردین(محمدجلال الدین)
*شیخ سلیمان احمد(شیخ کاردان)
*شیخ برهان عالی
*سادات شاهزاده عبدالله(پیر شاه قطب الدین)
*لیوسی
*هارونی
۳۰۰

ویرایش