تفاوت میان نسخه‌های «تورنمنت‌های نوبت‌گردشی»

جز
جز (از «به انگلیسی» ابهام‌زدایی کن)
'''رقابت‌های دوره‌ای''' (به [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]: '''round-robin''') به مسابقاتی اطلاق می شودمی‌شود که طی آن هر شرکت کننده با تمام شرکت کننده هایکننده‌های دیگر مسابقه رودررو مسابقه می دهدمی‌دهد.
 
==ریشه شناسیریشه‌شناسی اصطلاح ==
اصطلاح ''round robin'' ریشه در واژه ''rubban'' به معنی نوار (روبان) دارد که به تدریج در طول سالیان متمادی به صورت ''robin'' تغییر ظاهر داده است.
 
== الگوریتم رقابت‌های دوره‌ای ==
اگر <math>n</math> نشان دهنده تعداد شرکت کنندگان باشد، یک رقابت دوره‌ای ساده بین شرکت کنندگان شامل <math>\begin{matrix} \frac{n}{2} \end{matrix}(n - 1)</math> مسابقه خواهد بود.
 
اگر <math>n</math> زوج باشد، کل رقابت هارقابت‌ها در <math>(n - 1)</math> دور انجام می شودمی‌شود که هر دور شامل <math>\begin{matrix} \frac{n}{2} \end{matrix}</math> مسابقه خواهد بود.
 
اگر <math>n</math> فرد باشد، کل رقابت هارقابت‌ها در <math>n</math> دور انجام می شودمی‌شود که هر دور شامل <math>\begin{matrix} \frac{n - 1}{2} \end{matrix}</math> مسابقه خواهد بود و در ضمن به علت فرد بودن تعداد شرکت کنندگان در هر دور به یکی از آنآن‌ها ها اصطلاحااصطلاحاً استراحت داده می شودمی‌شود.
 
در یک برنامه استاندارد رقابت دوره ایدوره‌ای هر شرکت کننده با یک عدد مشخص می شودمی‌شود.
 
== مثال ==
به عنوان مثال در یک رقابت دوره ایدوره‌ای با حضور ۱۴ تیم :
 
دور ۱ (۱ بازی می کندمی‌کند با ۱۴, ۲ بازی می کندمی‌کند با ۱۳, ... )
'''۱''' ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
 
دور ۲ (۱ بازی می کندمی‌کند با ۱۳, ۱۴ بازی می کندمی‌کند با ۱۲, ... )
'''۱''' ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷
 
دور ۳ (۱ بازی می کندمی‌کند با ۱۲, ۱۳ بازی می کندمی‌کند با ۱۱, ... )
'''۱''' ۱۳ ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶
 
.
.
 
دور ۱۳ (۱ بازی می کندمی‌کند با ۲, ۳ بازی می کندمی‌کند با ۱۴, ... )
'''۱''' ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۲ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹
 
== جستارهای وابسته ==
* [[رقابت‌های دوحذفی]]
 
== منابع ==
* {{یادکرد ویکی
|عنوان= Round-robin tournament