تفاوت میان نسخه‌های «امپراتوری اینکا»

 
=== تاریخ ===
[http://ariaman-mg.ir/incas/ اینکاها] در گذشته اصیل‌ترین و بهترین دخترانشان راقربانی می‌کردند، اما هم اکنون آنها یک لاما (نوعی شتر) قربانی می‌کنند. آنها خورشید را ستایش می‌کنند.
 
=== ریشه‌ها ===
 
==== اسطوره‌ها ====
دربارهٔ پیدایش و تکامل [http://ariaman-mg.ir/incas/ تمدن اینکا،اینکا]، افسانه‌ها و اسطوره‌های زیادی نقل شده است. یکی از گویندگان این اسطوره‌ها، ''گارسیلازودولاوگا''، از تاریخ‌نگاران فتح سرزمین اینکا به دست اسپانیایی‌ها است. افسانه‌ای که وی بازگو کرده، از این قرار است: ''مانکوکاپاک'' و ''مامااوکلو'' یک زوج افسانه‌ای و از ایزدها بوده‌اند که با لشکری از جادوگران و جنیان کرانه‌های دریاچه تی‌تی‌کاکا را ترک کردند تا به سرزمین برگزیده کوچ کنند. هنگامی که به تپه ''هواناکائوری'' (جایی که شهر کوزکو ساخته شد) رسیدند، لشکر جادویی مانکو در داخل زمین فرورفتند و این برای مانکو و همسرش، نشانهٔ پایان انتظار برای جستجوی سرزمین موعود بود و به این ترتیب، این زوج افسانه‌ای شهر خود را روی این تپه بنا کردند.
 
=== گسترش ===
 
==== [[هوایناکاپاک]] پسر توپاک اینکا ====
در زمان ''هوایناکاپاک''، یازدهمین فرمانروا، [http://ariaman-mg.ir/incas/ امپراتوری اینکا] به بیشترین وسعت خود رسید. او بخش‌هایی از شیلی و آرژانتین کنونی را به قلمرو امپراتوری پیوست کرد. نیز برخی از شورشهای داخلی را سرکوب نمود. هم‌چنین قلمروش را میان دو فرزندش، [[هواسکار]] و [[آتاهوالپا]] تقسیم کرد.
 
=== سازمان اجتماعی و اقتصادی ===
[http://ariaman-mg.ir/incas/ اینکاها] زندگی اجتماعی پیشرفته‌ای داشته‌اند. دولت [http://ariaman-mg.ir/incas/ اینکا] آنان را از حداقل امکانات بهره‌مند می‌ساخت، و محل سکونت قبایل مختلف را تعیین می‌نمود. هر خانواده‌ای از دولت زمین دریافت می‌کرد و همهٔ افراد موظف بودند روی زمینی که دولت در اختیارشان قرار داده کار کنند و مالیات خود را نیز بپردازند. افراد سالم جامعه می‌بایست معلولین را در کشت و زرع یاری می‌کردند. ازدواج برای مردان در سن ۲۴ سالگی و برای زنان در سن ۱۸ سالگی الزامی بوده است. امپراتوری اینکا، دارای شبکه‌ای پیشرفته از راه‌ها بوده و در بیرون شهرها، انبارهایی برای نگهداری از خواربار و مواد غذایی وجود داشته است. نوع نظام اقتصادی امپراتوری اینکا سبب شده است که از این امپراتوری به عنوان یک تمدن کمونیستی یاد شده و گاه با امپراتوری‌های [[ایران]] و [[روم]] باستان مقایسه شود.
 
== کتاب دربارهٔ جامعه اینکا ==
۱

ویرایش