تفاوت میان نسخه‌های «منوچهر صدوقی سها»

* [[پاتانجلی]]، ریخته خامه ابوریحان بیرونی، بر پایه طبع هلموت ریتر، تهران: [[پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]]، ۱۳۷۹
* «سلسله المختارات من نصوص التفسیر المستنبط»
* معراج نامه، نوشته آقا میرزا مهدی آشتیانی، منوچهر صدوقی سها (مصحح)
 
== منابع ==
کاربر ناشناس