تفاوت میان نسخه‌های «هنر شفاف اندیشیدن»

بدون خلاصه ویرایش
* ۸. جگر گوشه‌های خودت را بکش{{سخ}}خطای تایید
* ۹. تسلیم مرجعیت نشو{{سخ}} خطای مرجعیت
*۱۰. دوستان [[مدل (شخص)|سوپر‌مدل]] خود را در خانه رها کن{{سخ}} اثر مقایسه
*۱۱. چرا یک نقشه غلط را به نبود نقشه ترجیح می‌دهیم{{سخ}}خطای در دسترس بودن
*۱۲. چرا «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود» باید گوش های شما را تیز کند{{سخ}}خطای «قبل از این که اوضاع بهتر شود،بدتر ‌می‌شود»